گیلان ارگانیک

گیلان ارگانیک:

ما باتوکل به خداوند متعال درسال زراعی ۱۳۸۹برای نخستین باردر استان گیلان اقدام به کشت و تولید برنج ارگانیک ارقام محلی رقم هاشمی و فراورده های جانبی نمودیم.در سال زراعی ۱۳۹۰موفق به اخذ ودریافت گواهی ثبت مزرعه و شروع مدیریت ارگانیک باسطح زیر کشت ۱٫۵هکتار از شالیزارهای خود شدیم.با لطف وعنایت خداوند متعال با تلاش و کار مضاعف سطح زیر کشت را به ۲هکتاردرسال زراعی ۱۳۹۱رسانده و در سال زراعی ۱۳۹۲موفق به اخذ و دریافت گواهی ثبت مزرعه و شروع مدیریت ارگانیک درقطعه .۵/. هکتاری شدیم.با توکل به خدابا تلاش وکار مضاعف و با بکار گیری ازعلم و راهنمایهای کارشناسان و مسولین جهاد کشاورزی استان گیلان شرکت بیوسان گواه و انجمن ارگانیک ایران  مطابق بااستاندارد ملی ایران ۱۱۰۰۰موفق به اخذ و دریافت گواهی درحال گذار به ارگانیک باکد شناسه BC-CCP10031 زیر نظرشرکت بیوسان گواه که تنها شرکت دارای صلاحیت از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است شدیم.

وقتی از تبلیغات حرف می زنیم از چه حرف می زنیم؟

هویت سازی، طراحی و برندیگ ارکان اصلی هر چیزی برای بر سر زبان افتادن است. برای برند شدن است.

استودیو تبلیغاتی تقدیم، نردبانی ست که شما را به آسمان یک تبلیغات اصولی و درست می رساند. استودیو تقدیم با یاری گرفتن از خلاق ترین ها و با گردآوری متخصصین به نام، می کوشد تا گستره ی عظیم تبلیغات و جهان جدید مارکتینگ را در برابر شما بگسترد و حاشیه ای امن برای شما ایجاد سازد. اگر می خواهید منحصر به فرد باشید تقدیم را به خاطر بسپارید.

32584563 - 025 | 32569563 - 025