کلینیک دکتر میراسماعیلی

کلینیک دکتر میراسماعیلی:

دکتر معصومه میراسماعیلی از متخصصان زنان، زایمان، نازایی و زیبایی در سطح شهر تهران می باشد. کلینیک ایشان این روز های تمرکز اصلی خود را بر روی ارائه ی خدمات زیبایی معطوف کرده است. دکتر میراسماعیلی از پزشکان مجرب و  اصلی بیمارستان آتیه تهران می باشد.

وقتی از تبلیغات حرف می زنیم از چه حرف می زنیم؟

هویت سازی، طراحی و برندیگ ارکان اصلی هر چیزی برای بر سر زبان افتادن است. برای برند شدن است.

استودیو تبلیغاتی تقدیم، نردبانی ست که شما را به آسمان یک تبلیغات اصولی و درست می رساند. استودیو تقدیم با یاری گرفتن از خلاق ترین ها و با گردآوری متخصصین به نام، می کوشد تا گستره ی عظیم تبلیغات و جهان جدید مارکتینگ را در برابر شما بگسترد و حاشیه ای امن برای شما ایجاد سازد. اگر می خواهید منحصر به فرد باشید تقدیم را به خاطر بسپارید.

32584563 - 025 | 32569563 - 025